Arena de sílice hípica

Característiques:

Arena de sílice molt fina. Amortigua la petjada i no compacta.

Granulometries:

  • Entre 0 y 1.5mm.

Aplicacions:

Arena per a pistes de caballs. Arena per a pistes d' hípica.

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.
Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200