Arena natural rentada
Arena natural rentada

Característiques:

Àrid natural rentat d' origen silícic. Lliure d' argiles i pols.

Granulometries:

  • Entre 0 y 2mm.

Aplicacions:

Àrid apte per a zona de jocs infantils, instal·lacions esportives tipus "volei-platja" i pistes de hípica.

Possibilitats de subministrament:

  • GRANEL.
  • BIG-BAG.
  • SAC 20KG.
Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200