Obres realitzades

Els projectes on Àrids Anoia hi participa inclouen tant l' obra civil com l' edificació (pública i/o privada).

En l' àmbit de l' obra civil , Àrids Anoia participa en urbanitzacions, carreteres, instal·lacions esportives, etc. Així mateix en el camp de l' edificació , participa en viviendes (públiques i/o privades), hotels, naus industrials, col·legis, instituts, teatres, entre altre tipus d' obres.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200