Transport i maquinària

El tipus de producte que comercialitzem requereix un servei de transport apropiat (camions banyera, camions grua, ...). Al mateix temps, aquest producte pot necessitar maquinària de moviment de terres (retro-excavadores, mini-excavadores, ...) per a la seva execuació en l' obra.


A Àrids Anoia disposem d' una flota de camions i maquinària pròpia, el que ens permet tenir una gran eficiència en el subministrament i/o execució en obra dels nostres productes.

La modernitat dels nostres vehicles i maquinària ens possibilita treballar oferint un gran rendiment sense deixar de complir aquells requeriments de seguretat tan necessaris al nostre sector.

Àrids Anoia S.L - Gran Bretanya, 38-A - 08700 Igualada (Barcelona) T. 938068200